برقِ نگاه تو می شود، بهانه ی لبخندم

 
 

برای پروانه شدن پیله ی دستان تو کافیست…

من را محکم تر در آغوش بگیر…
من از تو بیدار می شوم

نه از خوابِ دیشبم، خوابهای هر شبم

تو را می بینم، می خندم

از لحظه های بودنت خرسندم

ترانه ی سپیده می شوی

لب بر سکوت شبانه می بندم

از آسمان مشرق قلبم طلوع می کنی

من بر تمامِ عهدهای پر حرارت روز پابندم

خورشیدِ روشن صبحی، ترانه ام

برقِ نگاه تو می شود، بهانه ی لبخندم[ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393 ] [ 15:32 ] [ پری ] [ ]

خدایاااااا

 
 
 
 
[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ 15:42 ] [ پری ] [ ]